Công ty cổ phần Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Nông Sản Hà Nội
Tên giao dịch: HAGRIMEX
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà nội.
ĐT: 024. 62852215 – FAX: 024.62852220
MST: 0100107589.
Email: hagrimex@haprogroup.vn
I. Hội đồng quản trị
 
1.Chủ tịch: Ông Đào Mạnh Hùng
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà nội.
ĐT:
Email:
 
2.Thành viên HĐQT: Bà Trần Thu Hồng
 
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 
Email: 
3.Thành viên HĐQT: Bà Hoàng Thị Anh
Địa chỉ: 
ĐT:
Email:
 
II, Ban Tổng Giám đốc 
 1.Bà Trần Thu Hồng – Tổng Giám đốc 
 2.Bà Lại Thị Mai Phương – Phó Tổng Giám đốc 
 3.Bà Đào Thu Hòa – Phó Tổng Giám đốc
II.Các phòng chức năng
 
1. Phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà nội.
ĐT: 62.852.215
Email: hanhchinh.nongsan@haprogroup.vn
 
2.Phòng Kế toán tài chính
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà nội.
ĐT: 62.852.218
Email: kttc.nongsan@haprogroup.vn
 
3.Phòng Kế hoạch tổng hợp
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hải Dũng
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà nội.
ĐT: 62.852.211
Email: khdt.nongsan@haprogroup.vn
 
4. Đoàn Thanh niên Công ty
Bí thư: Bà Đỗ Thị Lan Hương
ĐT: 
 
5.Bảo vệ văn phòng Công ty
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 62.852.213
III. Các đơn vị khối kinh doanh
   
1. Chuỗi CH Thương mại tổng hợp
Phó PT:
Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội
ĐT: 62.406.609
Email: 
 
2. Liên doanh Nhà hàng Nhật Hồng – Xanh Palace
PGĐ Ban quản lý: Bà Lê Thị Thanh Hương
Địa chỉ: 281 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT:
Email: 
 
3. Nhà hàng Kim liên
Giám đốc Nhà hàng: Bà Trần Tố Nga
Địa chỉ: Số 10 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 38.526.216
Email: kimlien.nongsan@haprogroup.vn
 
4. Nhà hàng Sao Mai
Trưởng nhà hàng: Bà Nguyễn Thị Cát
Địa chỉ: 210, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 35.572.585 – 35.572.584
 
5. Liên doanh 10 Phạm Ngọc Thạch – Xanh Palace
Giám đốc BQL LĐ: Bà Lương Thị Mỹ Huệ
Địa chỉ: 10 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà nội
ĐT: 35.741.223