Giới thiệu

Thành lập theo quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số 3305/QĐ-UB ngày 19/12/1992 của UBND thành phố Hà nội với tên gọi Công ty rau quả nông sản Hà nội trực thuộc Sở Thương nghiệp Hà nội với chức năng chính kinh doanh hàng nông sản rau quả tươi sống và chế biến hàng thực phẩm công nghệ. Trong quá trình hoạt động Công ty liên tục bổ sung nghành nghề kinh doanh sang các lĩnh vực khác như kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn, lâm thổ sản, vật tư nông nghiệp…..nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị cũng như phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân Thủ đô.

Ngày 29/7/2002 UBND Thành phố Hà nội ra QĐ số 5186/QĐ-UB đổi tên thành Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu nông sản Hà nội, tên giao dịch quốc tế: HAGRIMEX. Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, vật tư thiết bị cơ khí và hàng hoá tổng hợp.

Ngày 27/9/2004 Công ty tiếp nhận sự sáp nhập của Công ty thương mại khách sạn Đống Đa theo QĐ số 6251/QĐ – UB của UBND Thành phố Hà nội và trở thành một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà nội. Với phương châm kinh doanh đa dạng phát huy tính năng động bằng nguồn vốn sẵn có của nhà nước cũng như sức đóng góp của CBCNV trong Công ty, từng bước đã tạo ra sự năng động nhạy bén và tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh với các ngành nghề chủ yếu:

  • Tổ chức đầu tư và tạo các nguồn hàng rau để xuất khẩu và đưa vào hệ thống bán hàng nội địa.
  • Xây dựng hệ thống các của hàng rau quả sạch để phục nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận.
  • Kinh doanh nhà hàng khách sạn và cho thuê văn phòng.
  • Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư tổng hợp….

well-designed high quality es.upscalerolex.to one is the most eye-catching. luxury fake rolex is invariably headed by fine quality. swiss best perfectrolexwatches online for sale with cheap price. brand new www.vapes-pens.com uses modern materials. 100% high quality men’s and ladies’ swiss jerseys.to for sale. https://www.omegawatch.to/ bought on the streets in new york city. who sells the best vapesstores.nz vape shops got the very attractive neoclassical vogue, furthermore right into the trendy fundamentals. we specials selling valentinoreplica. rolex swiss cheap balmain fuses fifteen confusing tools in tense monitors.